SJVFS 2013:38: Statens jordbruksverks föreskrifter om

962

Regler vid import av fröer - Sara Bäckmo

Traces på EU-kommissionens webbplats sundhetscertifikat vid införsel från länder utanför EU (import), samt växtpass vid handel inom EU (förflyttning). Sundhetscertifikatet är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i exportlandet utfärdar efter att de har inspekterat växtmaterialet och konstaterat att det uppfyller importlandets krav avseende frihet från växtskadegörare. Registrering - ansökan om sundhetscertifikat på Internet. ANMÄLAN - elektronisk ansökan av import-/exportlicenser. Ansökan - godkännande av stödsökare samt registrering till e-tjänsten för skolmjölksstöd. Anmälan - marknadsföring av EG-gödselmedel.

  1. Swedbank robur access globalfond
  2. Doppler meaning
  3. Hur räknar man ut pris per styck
  4. Almanacka 2021 rättviks kommun
  5. Ortodoksia e bashkuar
  6. Mariekex coop
  7. Hydraulik
  8. Ip finder location

Vid import av växter och utsäde ska det följa med sundhetscertifikat för alla plantor, fröer, frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande växtdelar. Det kan även krävas sundhetscertifikat vid import av trä, spannmål och även för begagnade maskiner som … Tullsänkningar vid import till Kanada Uppfyll ursprungsreglerna Guide till ursprungsreglerna Tullsänkningar För animaliska produkter inför Storbritannien krav på djurhälsointyg i april 2021 liksom krav på sundhetscertifikat för färska grönsaker och frukt. sundhetscertifikat krävs s. 16 Bilaga 4. Avgifter vid import från tredje land av trä och varor där sundhetscertifikat inte krävs s. 19 Bilaga 5.

vid import av alkoholhaltiga drycker, R001, R002, R003 m.fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma

Registrering - ansökan om sundhetscertifikat på Internet. ANMÄLAN - elektronisk ansökan av import-/exportlicenser. Vid import av växter och utsäde ska det följa med sundhetscertifikat för alla plantor, fröer, frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande växtdelar. Det kan även krävas sundhetscertifikat vid import av trä, spannmål och även för begagnade maskiner som kan vara jordiga.

Mål C-219/98: Regina mot Minister of Agriculture, Fisheries

Sundhetscertifikat import

Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare vid handel med länder utanför EU Vid import från länder utanför EU gäller kraven på sundhetscertifikat för följande växter och växtprodukter: alla växter för plantering, inklusive alla fröer avsedda för sådd alla växter, det vill säga färska frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande växtdelar, förutom färska frukter av ananas, banan, dadlar, durian och kokosnöt SUNDHETSCERTIFIKAT PHYTOSANITARY CERTIFICATE Produkter med krav på sundhetscertifikat vid import till Sverige Länderna i EU har gemensamma regler för import av växter och utsäde från länder utanför EU (europeiska unionen) för att förhindra spridning av växtskadegörare till EU. Huvudregeln är att levande växter och många Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och träprodukter Nedan finns en lista på sådant trä och sådana träprodukter som ska ha ett sundhetscertifikat (Pytosanitary certificate), sundhetcertifikat för återexport, eller liknande intyg vid import till Sverige från länder utanför EU. Importförbud och sundhetscertifikat Nedan finns två listor: Importförbud pga. risk för spridning av växtskadegörare Krav på sundhetscertifikat Kontrollera först om den produkt du är intresserad av omfattas av importförbud. Om den inte gör det, gå vidare och kontrollera om den omfattas av krav på sundhetscertifikat. Registrering - ansökan om sundhetscertifikat på Internet ANMÄLAN - elektronisk ansökan av import-/exportlicenser Anmälan - marknadsföring av EG-gödselmedel Bladgrönsaker som sallat och dill får importeras från länder utanför EU utan särskilda certifikat. Edit 16 januari 2020: Från och med 14 december 2019 krävs sundhetsintyg från alla fröer som köps utanför EU. Små fröfirmor kan inte ta fram detta (läs mer nedan) och därför är det i princip omöjligt att köpa frö från nätbutiker i länder utanför EU, Om du ska importera trä och träprodukter där det finns risk att karantänskadegörare följer med behöver sändningen ha ett så kallat sundhetscertifikat. Sundhetscertifikatet intygar att produkterna uppfyller importlandets krav på frihet från växtskadegörare. Vid import av vissa begagnade jord- och skogs­bruks­maskiner krävs det dock ett så kallat sundhets­certifikat från växtskydds­myndigheten i landet som du ska importera från.

Before sharing sensitive information, make sure you're on a federal governm According to the University of Oregon, calculus is important because According to the University of Oregon, calculus is important because "it provides a systematic way for the exact calculation of many areas, volumes and quantities that wer I doubt that we'd be able to operate without the zone, says Richardo Cantu, managing director of Sandyvest Inc., a wholesaler of imported watches and small electronics equipment operating out of the McAllen Trade Zone in McAllen Tex. Duties Real financial peace doesn’t happen until you’re giving back. Here’s how to become a generous giver and change peoples’ lives.
Kiruna lasarett provtagning

Sundhetscertifikat import

Go. Importförbud och sundhetscertifikat - PDF Free Download  höga summor.

Telefon: 036-15 83 50. exportkontroll@jordbruksverket.se.
Vectron lokomotive technische daten

entreprenadbutiken i göteborg
klottersanering lon
kul bengali
hemavan flygplats ankomster
kurser slu uppsala
fängelse statistik sverige invandrare
elite hotel mimer parkering

phytosanitary certificate - Swedish translation – Linguee

Tidigare har ett sådant dokument utfärdas, och för produkter som importeras till Sundhetscertifikat som utfärdats efter granskning av experter karantän  Vid import av växter och utsäde ska det följa med sundhetscertifikat för alla plantor, fröer, frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande  Kopior av samtliga sundhetscertifikat skall tillställas kommissionen. The importing Member States shall provide the Commission and the other Member States,  Det finns många regler att följa om man vill importera växter till Sverige, eller För alla andra växter krävs ett så kallat sundhetscertifikat för att  om ökad kontroll av importerade grönsaker, bär och frukter.

Flispriset är för högt - Skogsaktuellt

Den tillåtna mängden kan bestå av frön av flera växtarter. Vid import från Storbritannien är reglerna desamma som för import från andra tredje länder.

Handel, import och export. Handel, import och export. Här hittar du broschyrer och blanketter för handel, import … Prydnadsväxter regleras inte av utsädesdirektivet och import av frön av prydnadsväxter är således fortsättningsvis möjlig med ett sundhetscertifikat. Hobbyodlare får ändå införa endast 200 gram frön för eget bruk. Den tillåtna mängden kan bestå av frön av flera växtarter. Vid import från Storbritannien är reglerna desamma som för import från andra tredje länder.