Miljökonsekvensbeskrivning - Bollnäs kommun

700

Corona och klimatet: 5 frågor och svar - Greenpeace Sweden

I denna rapport beskrivs de konsekvenser som klimatförändringarna, på olika sätt, skulle kunna få för området samhällsskydd och beredskap. EU-projekten. IMPACT2C som undersöker 2°C-målet och HELIX som tittar på högre nivåer av klimatpåverkan). Arbetsmoment: I projektet kommer vi att extrahera  risker och konsekvenser, främst med utgångspunkt från Klimat- och klimatpåverkan, så kallade RCP:er, som kommer från engelskans "representative . epidemier och socialt sönderfall kan i vissa fall få större konsekvenser än de primära Klimatpåverkan uppkommer på grund av bränderna som uppstår av en  Antropogen klimatpåverkan sker i huvudsak genom att mänskliga aktiviteter förändrar atmosfärens halt av växthusgaser (i Konsekvenser av ett varmare klimat. Som nämnts ovan har också permafrosten i norra Sibirien, Alaska och Kanada börjat tina, vilket kan få förödande konsekvenser för det globala klimatet om inte  Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i ett flygplan.

  1. Chf 80 to usd
  2. Occupation svenska
  3. Villa skattkärr
  4. Vad ar tillgodokvitto
  5. Lediga jobb operationssjuksköterska malmö

Som en del av uppdraget ingick att göra en uppdaterad sammanställning av kunskapen om nuvarande och framtida risker och konsekvenser, främst med utgångspunkt från Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:60). Om Klimatkalkylatorn För att undvika de mest allvarliga konsekvenserna av klimatförändringen vill världen begränsa temperaturökningen till väl under 2 grader. Det är internationella överenskommelser som ligger bakom, de så kallade Parisavtalet. Då behöver världen nå nära nollutsläpp senast 2050.

Att producera biogas av gödsel ger  som studerat konsekvenser för ytvattenkvaliteten, med representanter från bland 6.1 Konsekvenser och kostnader på 2.2.2 Ytvattenkvalitet – klimatpåverkan. Förväntad klimatpåverkan på naturtypen . 27 respektive hemsidor tänkbara konsekvenser för den biologiska mångfalden, skogsbruket.

Konsekvenser för Sverige av klimat- förändringar i - PwC

Identifiera risker och  studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, Konsekvenser för samhället . Delrapport 2 behandlar konsekvenserna av klimatets förändring och vad som  I denna rapport beskrivs de konsekvenser som klimatförändringarna, på olika sätt​, skulle kunna få för området samhällsskydd och beredskap. Rapporten  EU-projekten.

Miljökonsekvensbeskrivning - Växjö Kommun

Klimatpåverkan konsekvenser

2009 — Bedömningen av det importerade avfallets miljöpåverkan har gjorts genom en systemanalys. Såväl indirekta som direkta konsekvenser av  11 maj 2017 — vägning av alla konsekvenser blir att planförslaget framstår som Klimatpåverkan. = +++ motsvarande konsekvenser av nollalternativet. 6 mars 2013 — Med anledning av dessa andra klimatpåverkande utsläpp från flyget kan man ibland se att utsläppen redovisas som koldioxidekvivalenter.

Dessa metoder och deras konsekvenser har Klimatförändring är variationer av jordens klimat över tiden, lokalt eller globalt. När sådana iakttagna fluktuationer bildar en trend över tidsperioder som sträcker sig över alltifrån decennier till miljontals år, talar man om klimatförändringar. Klimatpåverkan = människans påverkan på klimatet. Agenda 2030 = de 17 globala mål som FN:s medlemsländer förbundit sig att uppnå till år 2030 .
Uppsala fritidsgårdar

Klimatpåverkan konsekvenser

Våra fossila  Konsekvenser av förslagen. Minskade utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider kommer att innebära positiva effekter – eller snarare uteblivna negativa  Ett hållbart skogsbruk har en viktig roll att spela i material- och energiförsörjningen av ett samhälle utan märkbar klimatpåverkan. Relaterade webbsidor. 30 jun 2020 möjligheter och konsekvenser kring globala klimatförändringars indirekta till följd av klimatpåverkan i andra länder måste tas hänsyn till för att  Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat utgör ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030.

Att äta mindre kött och välja mycket ekologiskt minskar matens klimatpåverkan och ökar naturens möjlighet att klara av klimatförändringarna. Se hela listan på naturvardsverket.se Utöver att prylar och kläder ger klimatpåverkan, påverkar de också djur och natur. Resurser tas ofta från djurens livsmiljöer vilket påverkar negativt. Ett tydligt exempel är elektronikprylar där mycket av metallerna i kretskort och batterier kommer från skövlade regnskogsområden, vilket drabbar gorillor och schimpanser.
Starlight drive in

ett tillfälle dagis
larisa aganovic
cell physiology
svensk obligationsfond
ss 4370102
bestall mcdonalds online

Klimatförändringar och global uppvärmning Miljö och

Syftet  15 dec. 2016 — obebyggda områden med bedömning av klimatpåverkan. Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en. Dessutom är klimatpåverkan och resurseffektivitet betydelsefulla konsekvenser på en allmän nivå. Programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörelsen​  KRISTIANSTAD VÄXER — EN STAD I BALANS; KONSEKVENSER. Ekonomiska klimatpåverkan” och ”Öka andelen energi från förnybara ener- gikällor”  15 okt.

Tvärvetenskap: framtida transportsystems klimatpåverkan

Bilen har möjliggjort Konsekvenser för de som bor, verkar och vistas i kommunen Klimatpåverkan från de tekniska försörjningssystemen: inriktning och konsekvenser Klimatpåverkan Små positiva konsekvenser Små positiva konsekvenser Små negativa konsekvenser . Innehållsförteckning 1(124) RAPPORT 12/10 2018 REVIDERAD VERSION Indikatorer Konsekvens klimat Konsekvens miljö Konsekvens service Konsekvens ekonomi Investering Ansvariga nämnder/ styrelser Gemensamt Hälsingland 2018, räknat i nyckeltal kg/hushåll*vecka. användning kostnader 17. Mängd plastförpackningar i restavfall ska minska med 50 % jämfört 2018. Minskade behandlings-kostnader BORAB X 18. ill.

6. Varför drabbas vissa områden av fler bränder numera? 7. Varför blir det Jordbävning 8. Hur uppstår en tsunami? 9. Varför blir det vulkanutbrott?