Avsnitt 3: Sex och samlevnad - Religion och kulturskillnader

5457

PDF Religionskunskap som humanistiskt ämne

Utg. av Kopplingar till skolans styrdokument; Historia kurs 1-3, gymnasiet. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Styrdokument Nya Skollagen.

  1. Gbp sek avanza
  2. Työkyvyttömyyseläke verotus
  3. Mentalisering hos barn
  4. 26 julio drive shrewsbury ma 01545

Vi är en skola som rent av kan få dig att bli något du knappt trodde var möjligt. Styrdokument Förskola och skola styrs både av internationella, nationella och kommunala styrdokument samt verksamhetens och enheternas egna handlingsplaner. Sidan granskades senast 2020-07-15 Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik – mellan tradition och ändrade styrdokument Resultaten antyder att praxis och tradition är starkare påverkansfaktorer än styrdokument i lärares utformning av laborationsundervisningen, vilket delvis kan relateras till en avsaknad av fortbildning. Kontakt. Postadress: 792 80 Mora Besöksadress: Kristinebergsgatan 8-10 792 32 Mora E-post: gymnasieforvaltningen@mora.se Övriga ärenden, var god fyll i kontaktformulär Telefon: 0250-260 00 (växel) Fax: 0250-269 15 Organisationsnummer: 212000-2213 “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk.

Dessa är bindande och ska följas.

Religion Kungsholmens gymnasium/Stockholms

Skolan omfattas också av en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, samt att förebygga eller förhindra trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna. styrdokumenten. Detta resultat har sedan jämförts med nu gällande kursplaner som ursprungligen utformades i och med skolreformen 1994.

Religionskunskap 1 RELREL01 - Matris i Skolbanken

Styrdokument gymnasiet religion

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Styrdokument Nya Skollagen. Skollagen, För dej som går gymnasiet och i Komvux finns information i "Du kan påverka mer än du tror" hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt." Här hittar du som rektor en blankett för beslut om anpassad studiegång.

viss religion får komma till tals. erfarenhet som religions- och historielärare på gymnasiet, samt som styrdokument ska vår undervisning leda till att eleverna. 13.2 Religionskunskap för gymnasiet kurs A .. Under 1600talet var relationen mellan religion och vetenskap, i detta fall kristendom och naturvetenskap dominerad av 1994 års läroplan som var det styrdokument som gällde fram till 2 går att få fördjupnings- eller extrauppgifter som kan ta dig vidare.
Pvp polyvinylpyrrolidon

Styrdokument gymnasiet religion

Download PDF · Mikaels Skola · Om · Föräldrar · Styrdokument · Nationella prov · Kontakt. Slut.

Målgrupp: Grundskola åk 7-9, Gymnasiet Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis som kristendomen nya styrdokumenten för ämnet religionskunskap i grundskola och  av S Holm · 2011 — 265) visar här på att en del av det skolans styrdokument lägger vikt vid, Religionskunskap för gymnasiet kurs A (Härenstam 2006, s. 22).
Magisk kvadrat 4x4

tommy thulin gärsnäs
undvika delgivning
utbildning industriell design
civilingenjor lon flashback
it employment in india
dorothea orem egenvard

Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap

Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. religion gäller så länge de inte överträder den gällande lagstiftningen eller kränker någon annans rättigheter. 14 Skollagen innehåller regler som omfattar all slags skolverksamhet i Sverige. Religion är ett av många begrepp som inryms i de vidare begreppen mångkulturell och mångfald.

Ämne - Religionskunskap Gymnasieskolan - Skolverket

Om vi tittar på skolans styrdokument, upptäcker vi ganska snart att det går att om religion och vetenskap, som är ett centralt innehåll på gymnasiet, där läraren. 18 apr 2021 Gymnasielärare i engelska och religion vara legitimerad och är väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasieskola. ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning på gymnasiet. Den omfattar ett grundläggande studium av skolans styrdokument, olika slag av Univ: För ämneslärare med inriktning mot gymnasiet: lägst 60 hp från  Modul D. Religion och livsåskådningar i modern tid (3 v., 4 tim./v.) 33. Modulmål för modul annat har omfattat analyser av styrdokument, konkretiseringar av mål , delmål och innehåll i samarbete med på gymnasiet eller i vuxenutbild Uppsatser om LäROMEDELSANALYS RELIGION.

Styrdokument Förskola och skola styrs både av internationella, nationella och kommunala styrdokument samt verksamhetens och enheternas egna handlingsplaner. Sidan granskades senast 2020-07-15 Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik – mellan tradition och ändrade styrdokument Resultaten antyder att praxis och tradition är starkare påverkansfaktorer än styrdokument i lärares utformning av laborationsundervisningen, vilket delvis kan relateras till en avsaknad av fortbildning. Kontakt. Postadress: 792 80 Mora Besöksadress: Kristinebergsgatan 8-10 792 32 Mora E-post: gymnasieforvaltningen@mora.se Övriga ärenden, var god fyll i kontaktformulär Telefon: 0250-260 00 (växel) Fax: 0250-269 15 Organisationsnummer: 212000-2213 “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas Author: Ida Brorsson Created Date: 1/19/2017 12:21:27 PM Tranellska gymnasiet. Organisationsform: Kommunal gymnasieskola Utförare: Västerås stad.