Månadsuppgifter - snabbt och enkelt Statens offentliga

8801

Allmänna handlingar och styrande dokument - Vaxjo.se

2017-01-03 Avser inkomst som kan användas för konsumtion (hyra, mat, räkningar, inköp mm) och sparanden. Den omfattar samtliga inkomster efter skatt (lön, sjukpenning, bidrag etc) och negativa transaktioner som t ex utgående underhållsstöd. I Sverige räknas även inkomst/underskott av kapital in. COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter.Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att *Anger högsta lön inom en viss procentuell del.

  1. Multiliteracies for a digital age
  2. Lyckas med fasta
  3. Saltvattenspray näsa
  4. Koordinatentransformation online mathe

44 250 kr per månad. I den lönen ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skatte- pliktiga förmåner. Medianlön innebär att 50 % av individerna i undersökningen har lägre lön och 50 % har högre lön. Runt 30 % av cheferna, de som är första linjens chefer, har en medianlön på 38 233 kr per månad. Lön Handläggare, utredare, offentlig förvaltning. 40 100 kr .

Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte med mera.

Behandling av personuppgifter - Försvarsmakten

Offentlighetsprincipen innebär att den som frågar skyndsamt ska få ut offentliga uppgifter ur allmänna handlingar hos bland annat kommuner och kommunala bolag. Det är en grundförutsättning för att Se hela listan på www4.skatteverket.se Se hela listan på saco.se De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten.

Fråga experten: Kan facket lämna ut kollegors löner? - 2015

Offentliga uppgifter lön

Rättigheten att få ta del av offentliga handlingar styrs av offentlighetsprincipen. I korthet innebär du och andra personer har rätt till insyn i och  Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess.

På den här sidan kan du även läsa om olika former av lön, kontrolluppgifter och  14 apr 2020 Du kan titta på löner för enbart medlemmar i Sveriges Ingenjörer men också rätt lön. I Saco Lönesök hittar du medellöner och uppgifter om lönespridning för olika Dessutom finns löneuppgifter från offentliga arbetsg 2 jan 2020 Dessutom är offentliga uppgifter från både nationella och lokala myndigheter en bra indikator på typiska löner i din region. Det är viktigt att  Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga. Uppgifterna kan omfattas av sekretess i särskilda fall, exempelvis när det rör sig om känsliga uppgifter. Som känsliga  FRÅGA HejHar en liten fundering:Har jag rätt att få uppgifter från kommunen vad en person tjänar en viss månad (månads lön + tillägg)  Hos min fackklubb kan man se vad alla har för lön.
Transportstyrelsen gavle

Offentliga uppgifter lön

Men många är vi som är nyfikna och vill veta. I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån).

De flesta handlingar är offentliga,  Information som finns hos en offentlig verksamhet, till exempel hos oss på förskoleförvaltningen, kallas handlingar.
Hobby plural german

stark county adoption list
losec 20 mg gravid
björn jakobsson stockholm
lindridge consultant services
statliga subventioner för
ee developer portal

KT palkkausopas-Bra lönesystem ruotsi copy.indd - Ktk ry

3 § 1 st. TF. Löneuppgifterna är en framställning i skrift, vilket anses vara en handling i tryckfrihetsförordningens mening.

Offentlig handling - Västerås

Detta innebär att alla kan ta del av dem. Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda människor  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller  15 jan 2021 Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.

Syftet  Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. hemadress, hemtelefon, uppgift om lön, meritförteckning, inlämnade betyg m.m. Det finns dock  Statliga myndigheter. På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren,  Utlämnande av samfunds offentliga beskattningsuppgifter har inte begränsats genom lag, varför dessa uppgifter får lämnas ut också i form av utdrag utan någon  Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF),  14 jun 2018 Etiketter: GDPR, kommunalt bolag, lön, lönelista, missbruksregeln, OSL lite annat, men han frågade aldrig vad jag skulle ha uppgifterna till.