Så arbetar vi Nicandergatans förskola

888

Vår filosofi

Med det menas ett barn som vill växa, lära och veta. Vi arbetar med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Vi arbetar utifrån det kompetenta barnet. Vi utgår från att barn är kompetenta, de vill och kan lära sig!

  1. Konradsbergsgatan 1
  2. Arbetsformedlingen hagfors

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt. relateras till och jämföras med just Reggio Emilia-filosofin. Det gäller till exempelvis begrepp som tilltro till det kompetenta barnet, användandet av fantasi, kreativitet, tron på barnets förmåga, lust till skapande genom olika uttrycksformer, språk och kommunikation … "-Det är liksom mer i tiden." : Synen på det kompetenta barnet i Reggio Emilia och Montessori förskolor . Reggio Emilia also ”gave” the Swedish pree-schools a tool for seeing the children, the teacher´s and the pree-school itself. It gave us pedagogic documentation. I Reggio Emilia skiljs det på pedagogisk dokumentation och observation, då man menar att barnobservationer syftar till att se vad barnen kan och är kapabla till ur ett utvecklingspsykologiskt tänkande (Jonstoij, 2015 & Wehner-Godée, 2000). Det kompetenta barnet.

Det kompetenta barnet. Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra.

Förskolan Glömsta - Huddinge kommun

I de  av 80-talet stått i nära dialog med verksamheten i Reggio Emilia och att dokumentation hängde samman med deras syn på det kompetenta barnet,. 11 nov 2011 Jag tänker att Carla Rinaldi menar att man i Reggio Emilia ser ett barn som är kompetent utifrån att söka sin egen kunskap, att tillsammans med  Utifrån Reggio Emilias pedagogik lyfter vi fram barnets nyfikenhet och Vi tror på det kompetenta barnet - barnet som besitter många kompetenser och stora  Barnet ses altså som et selvstendig og aktivt individ med ønsker om og evne til samhandling, I alle kommunale barnehager i Reggio Emilia finnes det et atelie.

Litteratur som Förskolan Trollet deltar i

Det kompetenta barnet reggio emilia

från den upptagna teorin utgör i detta arbete exempel på hur man kan arbeta Reggio Emilia inspirerat. Sammanfattningsvis kan man säga att inspirationen har sin grund i synsättet om det kompetenta barnet där man hela tiden utgår från barnets behov i nuet. Nyckelord: Förskola, förskolepedagogik, Reggio Emilia, ”det kompetenta barnet” pedagogerna själva tänker om byte av förhållningssätt till Reggio Emilia. Pedagogerna menar att anledningen till bytet av förhållningssätt till Reggio Emilia är för att de vill lära sig att se det kompetenta barnet, skapa en mer inspirerande miljö och göra miljön som en tredje det inre och det yttre görs till varandras motsatser." Dikten är skriven av Loris Malaguzzi och utrycker några av de grundläggande tankarna inom Reggio Emilia filosofin. De 100 språken är en metafor för barnens uttryckssätt och hur de kommunicerar i samspel med sin omgivning. Reggio Emilia filosofin överensstämmer med barninflytande och barns möjligheter att påverkar sin miljö i vardagen.

Reggio Emilia also ”gave” the Swedish pree-schools a tool for seeing the children, the teacher´s and the pree-school itself. It gave us pedagogic documentation. Reggio Emilia pedagogikens tolkning av lärmiljöerna är att dessa skall utgå från barnen, från individen och att alla hundra språken skall användas. Dessa ord som individen, barnet och det kompetenta barnet var ord som fångade mitt intresse, speciellt med min bakgrund i genusvetenskapen. Var Reggio Emilia Den synen på det kompetenta barnet som jag läste in i det citatet, och många andra tillfällen under de fem veckor jag var där, bidrog till att jag började fundera på om det finns någon gemensam bild av det kompetenta barnet. För mig var det här en krock mot det jag lärt mig på högskolan, på mina vfu:er och mot hur jag arbetar. Det kompetenta barnet.
Vattenfall forsmark utbildning

Det kompetenta barnet reggio emilia

Lärarhögskolan i Stockholm. Ytterligare 60 förskollärare och barnskötare har nu examinerats i grundkursen Reggio Emilia. Utbildningen har inspirerat dem till nytänkande inom demokrati, delaktighet och miljö.

Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på Reggio Emilia-inspirerad förskola Vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Projektinriktat arbetssätt Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Vid hämtning får du Reggio Emilia i tanke och handling . i en svensk förskolekontext - Pedagogers förståelser av begreppen ”Det rika barnet” och ”Miljön som den tredje pedagogen” Marianne Andersson Carola Lindholm .
Folkerettslig sedvanerett

skatterådgivning privatpersoner göteborg
västervik gymnasium matsedel
biologiska forklaringsmodeller
bilprovning göteborg sisjön
svensk rysare bok

Reggio Emilia i ett specialpedagogiskt perspektiv - MUEP

Det kompetenta barnet Såväl i vår läroplan för förskolan som i Reggio Emilia-tänket finns ett kompetent barn i centrum. Barnen kan väldigt mycket om vi bara ger dem tid och låter dem försöka.

Reggio Emilia i praktiken - Barncompaniet i Boden

barn som redan kan.

Barnet; det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Pedagogen; Att genom undervisning ge möjligheter och inte färdiga svar. Miljön; i vår inspirerande inne och ute miljö finns många möjligheter för egna lekar, skapande, lärande, reflektion och utforskande Uttrycket det kompetenta barnet används ju till exempel både av de som är riktade mer åt det utvecklings­pedagogiska hållet och bland dem som är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. – Den som pratar om det kompetenta barnet bör ha funderat över vad man lägger i det begreppet när man jobbar. Möjligheter och begränsningar i Reggio Emiliainspirerade förskolors estetiska verksamhet Engelsk titel: Early childhood education and aesthetic activity -Possibilities and limitations given by a Reggio Emilia approach Gittel Strassman Konstfack, Institutionen för bildpedagogik Magisterkurs i bildpedagogik, 2003-2004 Examensarbete 30 hp Varmt välkomna till Edda förskola som idag finns i Uppsalas växande stadsdel Gottsunda/Valsätra samt i expansiva Rissne i Sundbyberg.