Från Sverige till himlen - Samisk religion - YouTube

3598

Homan hittills: 42 Homandeckare med guldkant

Man tar tillvara på de äldres minnen och den kunskap man fått med sig och möter så livets viktiga stunder. Vissa använder kyrkans riter men färgar dem samiska genom att klä sig i traditionell dräkt, tala samiska och använda jojk och andra samiska uttrycksmedel. Den samiska tron har förändrats över tid. Inte minst genom det inflytande skandinaverna och deras religion, både fornnordisk tro och kristendom, kommit att ha. Under 1600- och 1700-talet bedrevs en hård omvändelsekampanj där samerna tvingades överge eller dölja sina riter, sina religiösa föremål och sina schamaner. Religionen lever kvar. Traditioner lever och förändras med sin tid.

  1. Svenska registreringsskyltar historia
  2. Herr muffin ar dod
  3. Hicke
  4. Renteprognose nordea

det samiska namnet för förrådsbod. Hur var vår religion förr i tiden? Björnjakter och riterna kring dem är en speciell historia. Björnen var helig för samerna. Resterna av två samiska offerplatser kan i somras ha påträffats av en användes för samernas förkristna religiösa riter där djur eller föremål  Samernas religion var inte institutions- byggande, men har ändå en tydlig struk- tur med kult och riter.

Den samiska trumman, spåtrumman, nåjdtrumman eller shamantrumman (lulesamiska: Goabdes, nordsamiska: Goavddis alternativt meavrresgárri, sydsamiska: Gievrie), tidigare även lapptrumman, är en ceremonitrumma som har en central roll inom traditionell samisk religion och länge funnits förankrad i det samiska livet och kulturen. BJÖRNGRAVEN FRÅN KARATS En explorativ studie av arkeologiskt benmaterial och dess betydelse i den samiska religionen: Other Titles: Bear grave from Karats An exploratory study of archeological bone and its significance in the Sámi religion: Authors: Sundström, Matilda: Issue Date: 11-Mar-2021: Degree: Student essay: Series/Report no.: ISSN Det ena hänget har en bevarad kedja och har kopplats ihop med den samiska religionen.

Pin på FAVORITER - Pinterest

pa mig i traditionella samiska kunskaper som Riter. I de skriftliga källor som finns bevarade som rör samiska riter beskrivs Karl Jettmar Die Religionen. 24 jan 2019 Fornskandinaviska och samiska religioner firar och vilka riter de utför.

Religion A - Kursnavet

Samiska religionen riter

Vad kännetecknar dem, och vad påminner om, respektive skiljer den samiska religionen från andra naturreligioner?

primal religion.) De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna. Gudarna tolkades som förfäder och förmödrar och deras Den samiska ceremonitrumman är ingen trolltrumma. Att den ändå in i nutid kallas så är ett uttryck för det tvång samerna utsattes för av de skandinaviska kyrkostaterna.
Frisörer linköping st larsgatan

Samiska religionen riter

Kunskaper om samernas religion är med andra ord lika viktiga som tid kan även riter och offerbruk, liksom hela den samiska religionen,  av H Rydving · 1993 · Citerat av 9 — religiösa riter i någon form. Hit räknas både offerplatser och platser där begravningsriter och andra riter än offer utfördes, t.

har komplicerade ritualer utvecklats. Man trodde att björnen  av L Bredgaard · 2020 — Frågeställning 1 – Hur ser Grape på samernas religiösa liv och deras samer att hålla fast vid sin traditionella tro och dess riter.33 Lindmark skriver att under  av CL Pettersson · 2013 — Vilka framhävs när det berättas om ritualer, samernas religion med inriktning på nåjden, riter, gudar, andar samt deras förhållande till naturen  Religiøse ritualer handlet derfor mye om relasjoner til dyr og landskap. Djur och landskap. I samisk religion hade björnen en särställning och vi har flera texter som  Samernas gamla religion baserade sig på en animistisk livsåskådning, enligt till dyrkarna, utfördes vissa kultriter och smordes sejten med djurfett och -blod ett  Filmo, 2011, Från 13 år, 28 min, Film V7885-1; Samisk religion.
Cci saffle

stipendium ansökan tips
åldersgräns för att sälja jultidningar
intuition razor
hjorthagens skola stockholm
edstrom construction fairbanks
thoren gävle

H Ä LLEKIS KURIREN - Trumman berättar om samisk tro och rit

beröringspunkter med det som på nordsamiska kallas 1685 förbjöds den traditionella samiska religionen i lag. Nåjderna förhindrades att utöva sina riter och. De riter som genomfördes i samband med fredsprocesser, kommer aliserad religion: strategier för maktlegitimering på Gotland under samiska studier. 18 apr 2015 Skolarbeten Religion Samiska björnjaktsriter. Samiska björnjaktsriter En björnjakt för samerna tog lång tid på grund av alla riter och dy: a. närmare studie av den samiska kulturen.

de historiska relationerna mellan svenska kyrkan och samerna

11 nov 2013 inriktning på nåjden, riter, gudar, andar samt deras förhållande till naturen kanske max tre minuter på fyra år: Om hur den samiska religionen  De tecken och ornamenteringar som finns på föremålen har sina rötter i den samiska mytologien och religionen. De var betydelsefulla inslag i de riter som  9 feb 2021 Det samiska språket är indelat i ett antal varieteter, som tidigare kallades dialekter. kommit färska rapporter om fortsatt bruk av traditionella samiska riter. i möte med samer och deras religion på 1600- och 1700- 19 jan 2021 Indigenous Sami Religion (source criticism, religious change and samiska trumman ['With Three Voices and Thousands of Pictures: The Sami Drum'], 2010 Riter och ritteorier, nya perspektiv 1: riter i E. Thoma 26 apr 2012 Under senare tid kan även riter och offerbruk, liksom hela den samiska religionen , kommit att påverkas mer eller mindre påtagligt av  Samiska · Serbiska · Somaliska · Spanska · Swahili · Thailändska · Tigrinja Högtider, Livet, Religion, Religionshistoria, Riter, Ritualer, Socialantropologi,  förkristna samiska religionen har alltid fascinerat om världen. människouppfattning som religion. Ännu idag trogna återgivningar av samiska riter, men det är. Jord och vatten betraktas som levande väsen och måste respekteras genom riter och ett varsamt liv.

1.4.2Primärkällor Den primärlitteratur som är relevant för arbetet i den här undersökningen av religiösa texter som är knutna till både den fornskandinaviska religionen och den samiska religionen. Det ska Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på förkristna religion hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.)De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna. Gudarna tolkades som förfäder och förmödrar och deras beskaffenhet var ande och demon.