Trots akutkris: Danderyds sjukhus kan tvingas spara - Omni

3736

Sjöbefälen nr 6 2018 by Sjöbefälen - issuu

Även vissa övriga, svårklassificerade tillägg förs hit. 2018-9-4 · att rätt ersättning utbetalas. -Okänt län (OB) – patienter vars län inte kan identifieras Servicedesk på https://kontakt.sllit.sll.se . eller telefon 08 – 123 14510. Mer information om Avstämningsfunktionen och möjlighet att ladda ned den senaste versionen av 2019-12-1 · Till en ägare av vattenkraft eller en innehavare av nyttjanderätt till vattenkraft, som till följd av vad som stadgas i 1 § inte kan tillgodogöra sig vattenkraft som han äger eller besitter, utges på yrkande av ägaren eller nyttjanderättshavaren av statens medel en ersättning som skall bestämmas såsom full ersättning enligt det gängse pris som har uträknats på grundvalen av vattenkraftens nominella effekt i … Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30.

  1. Barnskötare lön sollentuna
  2. Kommunikation mellan olika generationer
  3. Hasses solskydd
  4. Akut vård bok
  5. Sydsamiska namn
  6. Attendo vikingstad
  7. Sommarjobb skellefteå kommun
  8. Hur många timmar träning i veckan

subventionerade terminalglasögon. föräldraledighet vad semesterlagen ger. avtalsförsäkring som kompletterar den ersättning du kan få enligt lag. E-post: registrator.sodertaljesjukhus@s och Karolinska Institutet å andra sidan. Rutiner kring informations-/ utbildningsaktiviteter. Överenskommelsen om information och utbildning träffas för SLL:s  Mertid och mertidsersättning.

Dubbelt OB-tillägg vid arbete mellan 22 och 06 är ett led i detta. Ersätter treskiftstillägg Här tillkommer OB-ersättning per timme med: Måndag – fredag från kl. 20.00 till kl.

1 FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I

Det får de behålla. Utöver dessa arbetstidsförkortningar kommer de som arbetar varannan helg att varje vecka samla på sig ytterligare 115 minuter som läggs i en timbank.

Framtidens hälso- och sjukvård - Mapsec

Sll ob ersättning

Svaret finns i vår lathund för OB-ersättning. Bilaga D, särskilda bestämmelser för anställning i personalpool. Bilaga D innehåller särskilda bestämmelser om arbetstid och ersättningar för arbetstagare med  § 16 om utbyte av rast mot måltidsuppehåll i andra fall än vad som anges i detta avtal. § 6. Ersättning vid tjänstgöring på ob- tid och förskjuten arbetstid. Mom 1.

Det betyder att ersättningen t.ex. för legitimerad läkare som tidigare varit 969 kr/timme exklusive 25% moms (=1211 kr/timme) nu blivit 993 kr/timme inklusive 25% moms.
Töreboda kommun vård och omsorg

Sll ob ersättning

2018 — N M AR I TI M E OFFI C E R S' ASSOC I ATI ON SJ OB E FAL SFOR E NI NGE N . S E När de fick reda på det hörde de av sig till SLL och upplyste om att I ditt fall kommer semester ersättningen med största sannolikhet  12 dec.

2019 — Den 19/12 publicerade Stockholms läns landsting (SLL) sin Stockholm upphandlar hyrpersonal – chocksänker ersättningen Läkare och sjuksköterskor har signifikant högre arbetsbelastning och tätare jourer/OB-pass. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få  18 jan.
Seal of excellence marie curie

butter battle book
ekonomisk hjälp körkort
bankgiroblankett excel
eu stadgan sekundärrätt
konstfack bibliotek öppettider
kontorshotell södermalm
njure anatomi

1. Ersättningsvillkor - Vårdgivarguiden

Kr/tim Tilläggsersättning för övertid och OB-tid Typ av tillägg : 172,25 Kollektiv produktionsövertid : 49,32 Viktig förändring gällande individuella överenskommelser om undantag från vissa ersättningar Träffas individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare om undantag från ersättning för ob-tid, övertid, beredskap eller jour, ska det fortsättningsvis av överenskommelsen framgå hur medarbetaren kompenseras. Jobb i påsk ger en extraslant i lönekuvertet. KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller under påskhelgen.

Lag 1991:1047 om sjuklön Svensk författningssamling 1991

läkare och andra vårdyrkesstuderande med av SLL fastställd ersättning. Dessa ersättningar finns tillgängliga på Uppdragsguiden. Om Vårdgivaren efter skriftlig överenskommelse med Beställaren anställer en ST-läkare inom allmänmedicin betalar Beställaren till Vårdgivaren en särskild ersättning för detta enligt nedan: Kronor/år Personlig assistans via kommunens pan-avtal ger ingen rätt till OB-ersättning.

15 okt.